Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17934350b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 602159b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 602140b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 601917b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 601893b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 601890b
 2. 09. Šemetkovce
  Hodnotenie: 601855b
 3. 12. Potoky
  Hodnotenie: 601845b
 4. 15. Jedlinka
  Hodnotenie: 599718b
 5. 18. Topoľa
  Hodnotenie: 599703b
 6. 21. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 599665b
 7. 24. Ruský Potok
  Hodnotenie: 599658b
 8. 27. Hraničné
  Hodnotenie: 599642b
 9. 30. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 599626b
 10. 33. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 599615b
 11. 36. Jalová
  Hodnotenie: 599603b
 12. 39. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 599592b
 13. 42. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 599589b
 1. 07. Dobroslava
  Hodnotenie: 601874b
 2. 10. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 601854b
 3. 13. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 599721b
 4. 16. Kožany
  Hodnotenie: 599714b
 5. 19. Kurimka
  Hodnotenie: 599699b
 6. 22. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 599664b
 7. 25. Krivé
  Hodnotenie: 599651b
 8. 28. Brežany
  Hodnotenie: 599626b
 9. 31. Varadka
  Hodnotenie: 599621b
 10. 34. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 599614b
 11. 37. Hervartov
  Hodnotenie: 599594b
 12. 40. Hutka
  Hodnotenie: 599591b
 1. 08. Korejovce
  Hodnotenie: 601859b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 601846b
 3. 14. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 599720b
 4. 17. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 599714b
 5. 20. Tročany
  Hodnotenie: 599692b
 6. 23. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 599664b
 7. 26. Kežmarok
  Hodnotenie: 599644b
 8. 29. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 599626b
 9. 32. Inovce
  Hodnotenie: 599620b
 10. 35. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 599611b
 11. 38. Šmigovec
  Hodnotenie: 599593b
 12. 41. Frička
  Hodnotenie: 599589b