Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 18403913b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 714722b
 3. 03. Príkra

  Hodnotenie: 709719b
 4. 04. Miroľa

  Hodnotenie: 709686b
 5. 05. Ladomirová

  Hodnotenie: 709677b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 709645b
 2. 09. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 709636b
 3. 12. Korejovce
  Hodnotenie: 709625b
 4. 15. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 708767b
 5. 18. Brežany
  Hodnotenie: 708732b
 6. 21. Ruský Potok
  Hodnotenie: 708720b
 7. 24. Hraničné
  Hodnotenie: 708703b
 8. 27. Tročany
  Hodnotenie: 708670b
 9. 30. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 708654b
 10. 33. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 708652b
 11. 36. Kožany
  Hodnotenie: 708650b
 12. 39. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 708630b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 708627b
 1. 07. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 709638b
 2. 10. Dobroslava
  Hodnotenie: 709635b
 3. 13. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 708782b
 4. 16. Kurimka
  Hodnotenie: 708765b
 5. 19. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 708727b
 6. 22. Inovce
  Hodnotenie: 708705b
 7. 25. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 708678b
 8. 28. Jedlinka
  Hodnotenie: 708669b
 9. 31. Jalová
  Hodnotenie: 708653b
 10. 34. Šmigovec
  Hodnotenie: 708652b
 11. 37. Kežmarok
  Hodnotenie: 708648b
 12. 40. Hervartov
  Hodnotenie: 708628b
 1. 08. Potoky
  Hodnotenie: 709637b
 2. 11. Šemetkovce
  Hodnotenie: 709630b
 3. 14. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 708768b
 4. 17. Topoľa
  Hodnotenie: 708737b
 5. 20. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 708720b
 6. 23. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 708704b
 7. 26. Varadka
  Hodnotenie: 708674b
 8. 29. Krivé
  Hodnotenie: 708655b
 9. 32. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 708653b
 10. 35. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 708651b
 11. 38. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 708635b
 12. 41. Hutka
  Hodnotenie: 708628b