Holzkirchen

O nás

Stránka drevenechramy.sk vznikla z iniciatívy Neziskovej organizácie PETRA, n.o., ktorej účelom je poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Cieľom tento stránky je pozvať vás a sprostredkovať vám návštevu drevených chrámov. Svojou osobnou návštevou obohatíte sami seba a zároveň pomôžete pri záchrane týchto unikátnych pamiatok.

Našim cieľom je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana kultúrnych pamiatok, ochrana prírody a krajiny a ochrana a tvorba životného prostredia.

Svoje služby poskytujeme prevažne vo forme vydavateľskej činnosti, organizovania rôznych kultúrnych, spoločenských a vedeckých podujatí, náboženskej turistiky a doplňovania knižných fondov.

Stránka drevenechramy.sk vznikla v spolupráci s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove.