Drevené chrámy

04. Jedlinka

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1763, NKP


Gréckokatolícky drevený chrám v obci Jedlinka bol postavený v roku 1736. Je venovaný byzantskému sviatku „Presvätá Bohorodička Ochrankyňa“. Presvätá Bohorodička ochraňuje našu zem. Jej ochrana je štítom proti útokom zlých duchov i proti nešťastiu. Bohorodička je nám pomocou pri našich dobrých skutkoch a v našom kresťanskom živote.
Drevený chrám v obci Jedlinke bol vystavaný v zrubovom štýle. Chrám pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Každá časť budovy má svoju vežu s kupolou a krížom. Na hlavnej chrámovej veži sú vyrezané jedinečné zvukové otvory vo forme trojuholníka. V hlavnej chrámovej veži visia tri zvony. Chrámové veže i chrámová strecha sú pokryté štiepanými drevenými šindľami. Chrám je obohatený predstavaným zádverím. Z tohto zádveria vedú drevené schody do veže so zvonmi. Kovanie dverí je ešte z obdobia, kedy bol tento drevený chrám postavený.
Oltár vo svätyni má bohostánok pre uchovávanie Eucharistie s ikonou Narodenia našej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, ktorá pochádza z 19. storočia. Na ľavej strane svätyne sa nachádza žertveník pre prípravu obetných darov pre božskú liturgiu so vzácnou ikonou Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, ktorá pochádza z 18. storočia.
Chrám má osobitnú ikonami ozdobenú stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou. Tento ikonostas pochádza z 18. storočia. Pozostáva z štyroch radov ikon. V hlavnom rade sú nasledovné ikony: sv. Mikuláš z Myry, sv. Bohorodička Hodegetria (ukazovateľka cesty), Kristus Učiteľ a Majster, ikona patrocínia Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Cárske dvere majú dve krídla z vyobrazeniami štyroch evanjelistov a sviatku Zvestovania našej Presvätej Vládkyni Bohorodičke Márii, vždy Panne. Nad hlavným radom ikonostasu je rad ikon veľkých byzantských sviatkov s ikonou Poslednej večere. Nad radom ikon sviatkov je rad ikon svätých apoštolov s ikonou Krista Veľkňaza, ktorý je v prostriedku tohto radu. Nad ikonou Krista Veľkňaza je vyobrazený symbol „Božie oko“, ktorý sa v drevených chrámoch vyskytuje len zriedkavo.
Nad radom svätých apoštolov je na ikonostase rad starozákonných prorokov. Celkom hore na ikonostase je ikona Ukrižovania Krista, ktorému po bokoch stoja postavy presvätej Bohorodičky a evanjelistu Jána. Tento ikonostas je ozdobený drevenými vyrezávanými vyobrazeniami rastlín a vinnej révy. Ďalšie ikony a liturgické predmety v drevenom chráme v obci Jedlinka pochádzajú z 17. a 18. storočia. Ikonostas bol zreštaurovaný v roku 1987. Posledné kompletné reštaurovanie dreveného chrámu sa realizovalo v rokoch 2000 a 2001.

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Mikulášová 6, 086 36
tel.: kňaz 054/3810894
mobil: sprievodca 0944 571 308  kňaz 0903 982 731

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

 

Bohoslužby:
nedeľa: o 8.00 hod., nasledujúci týždeň 9.30 hod., sviatky 16.45 hod