Drevené chrámy

12. Vyšná Polianka

Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskievy, 1919, NKP

Súčasný drevený filiálny chrám vo Vyšnej Polianke bol postavený v roku 1919 na mieste pôvodného chrámu z roku 1810. Ten bol zničený počas 1. svetovej vojny, pravdepodobne vojskom. Pôvodný chrám bol zasvätený, podobne ako terajší, sv. Paraskeve. Chrám v dnešnej podobe je však menších rozmerov a oveľa jednoduchšej architektúry ako bol pôvodný.
Je to neveľká zrubová stavba, trojpriestorová s jednou vežou a dvoma krížmi. Veža je vsadená do predsiene. Pôvodne sa v nej nachádzali tri zvony, v súčasnosti sú už iba dva.
Ikonostas bol nainštalovaný v tomto chráme iba z účelových dôvodov a nemá veľkú umeleckú hodnotu.
Úprava vonkajšieho prostredia chrámu bola vykonaná v 90-tych rokoch 20. stor. Posledné reštaurovanie prebehlo naposledy v roku 2004.

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Mikulášová 6, 086 36
tel.: kňaz 054/3810894, sprievodca 054/4799159
mobil:  sprievodca 0915 552 935, 0907 475 938

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
nedeľa: o 8.00 hod., nasledujúci týždeň 9.30 hod., cez sviatky