Drevené chrámy

02. Hrabová Roztoka

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, 18. stor., NKP

Drevený gréckokatolícky chrám v Hrabovej Roztoke bol postavený v polovici 18. stor. Zasvätený bol jednému z najvýznamnejších východných svätcov sv. Bazilovi Veľkému.
Stavba je trojdielna, trojpriestorová, dvojvežová s dvomi krížmi. Konštrukcia chrámu je zrubová, konštrukcia veže stĺpová. Pokrytá je šindľom, vertikálne ukladaným v horizontálnych pásoch. Z čela stavby vyrastá veža, obložená doskami. Prekrytá je zrezanou strechou, na ktorej je osadená cibuľa. Na vrchu je trojramenný kríž. Vo veži sú zavesené tri zvony – jeden neistého roku, dva z roku 1796. Nad svätyňou je druhá vežička vyrastajúca zo strechy. Strecha v tvare zrezanej pyramídy je osadená cibuľou. Strieška a cibuľa sú pokryté šindľom. Na vrchu je osadený trojramenný kríž.
Ikonostas (NKP) pochádza z roku 1794. Má štvorradovú architektúru. Prvý, hlavný rad, obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa, ikonu sv. Bazila Veľkého. Diakonské dvere nemajú krídla. Raritou sú cárske dvere, osadené namiesto bežných štyroch evanjelistov a Zvestovania Jesseho stromom s desiatimi medailónmi Kristovho rodokmeňa. Druhý rad sviatkov je predelený ikonou Poslednej večere. Tretí apoštolský rad má v strede ústrednú ikonu Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich medailónov s dvojicami postáv. Kvôli nedostatku miesta sú sklonené a ťažko čitateľné. Vrch ikonostasu tvorí sklonený kríž.
V roku 2003 bolo z chrámu odcudzených päť ikon. Tie boli vplyvom nevhodného zaobchádzania poškodené a je potrebné ich zreštaurovať. Sú zatiaľ uložené mimo chrámu. Oprava exteriéru bola vykonaná v roku 2000.
Zaujímavosťou tohto chrámu je, že sa zachovala pôvodná podoba chrámu, ikonostasu i prestola pochádzajúca z čias vzniku chrámu.

V rámci projektu "Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon" bola  realizovaná kompletná výmena drevenej šindľovej strechy, vyčistenie a obnova vnútorných stien a podlahy chrámu, obnova náterov vonkajšieho dreveného opláštenia chrámu, reštaurovanie a oprava vchodových dverí, výmena elektroinštalácie a inštalácia signalizačného zariadenia. Takisto bol reštaurovaný ikonostas, prestol, 2 procesiové kríže a truhlica.

V chráme je inštalovaná výstava "Ikony Zemplína" zameraná na ikony haličsko-karpatského typu zo 17. a 18. storočia. 

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Šmigovec 54, 067 74
tel.: kňaz 057/7693060  starostka 057/7693087
mobil: starostka 0908 928 821

Kontakt pre skupiny:

Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
momentálne sa nekonajú žiadne bohoslužby