Drevené chrámy

03. Hraničné

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 1785, NKP

V roku 1785 bol v Ľubovnianskej vrchovine v obci Hraničné postavený drevený chrám, ktorý je zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Chrám postihli mnohé pohromy, najmä počas druhej svetovej vojny. Pri jeho obnove bol kompletne rozobratý, posunutý a nanovo postavený. Súčasne ho otočili o 90 stupňov do predpísanej východno-západnej orientácie a zo severnej strany pristavali sakristiu. Architektúra kostola nesie charakteristické prvky trojpriestorovej cerkvi – menšia svätyňa, väčšia chrámová loď a podvežie predstavanej hranolovej západnej veže. Od svojho vzniku slúžil gréckokatolíckym i rímskokatolíckym veriacim. Interiérová výzdoba je rôznorodá. Okrem ikon sa tu nachádzajú aj fragmenty renesančných a barokových oltárov prenesené z kostola v Starej Ľubovni. Najvzácnejší je hlavný oltár Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v ktorom sa stretávajú rôzne slohové štýly - baroková architektúra, rokoková a ranorenesančná. Nachádza sa tu aj starší organ. K vnútornému vybaveniu patrí aj staršia kazateľnica z poslednej tretiny 17. storočia, vyrezávané lavice, zástavy, pôvodné medené sväteničky a menšie obrazy.

Kontakt pre jednotlivcov:
Rímskokatolícky farský úrad
Mníšek nad Popradom č. 116, 065 22
tel.: kňaz 052/4395128 
mobil: sprievodca 0918 696 374


Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
nedeľa a sviatky o 9.00 hod.                                                                                                  
streda a prvý piatok o 17.00 hod.