Drevené chrámy

08. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)

Pôvodne Gréckokatolícky chrám sv. biskupa Mikuláša, 1759

Drevený filiálny chrám v Malej Poľane bol postavený v roku 1759. Zasvätený bol sv. biskupovi Mikulášovi. Po roku 1929 bol chrám prenesený do Hradca Králové (ČR), kde je doteraz inštalovaný v Jiráskových sadoch. V súvislosti s prenesením dreveného chrámu bol v obci Nová Poľana vybudovaný nový, murovaný chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, dokončený v roku 1929.
Drevený chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový. Konštrukcia chrámu je zrubová, veže stĺpová. Vstup je zo západnej časti do predsiene. Veža sa smerom hore podstatne zužuje. Vsadená je do predsiene. Telo veže je pokryté šindľami a doskami. Strecha je v tvare zrezanej pyramídy s osadenou cibuľou, zaslepenou laternou, strieškou, menšou cibuľkou a krížom. Celý vrch je ošindľovaný. Strecha predsiene, lode i celé telo svätyne sú ošindľované klasickým spôsobom. Strecha nad loďou je prekrytá strieškou a cibuľkou. Obdobne je riešená svätyňa, ktorá má pod strieškou nízke telo vežičky. V chráme boli pôvodne tri zvony.
Ikonostas sa v chráme nenachádza, predpokladá sa, že je v rôznych múzeách, alebo v súkromných zbierkach.

Kontakt:

Jiráskovy sady
Hradec Králové, ČR