Drevené chrámy

06. Kurimka

Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1923

Prvý gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Kurimke bol postavený v druhej polovici 18. stor. Bol však zničený požiarom v roku 1915. Druhý drevený chrám rovnakého zasvätenia bol postavený na mieste pôvodného v roku 1923. Úplne dokončený bol až v roku 1930. V 70-tych rokoch 20. stor. bol chrám zvonku omietnutý a tak znehodnotený.
Tento chrám je zo stavebného hľadiska trojdielna, trojpriestorová stavba s dvoma vežami. Celá zrubová konštrukcia spočíva na kamennom základe. Veža má stĺpovú konštrukciu a pod omietkou je obložená doskami. V pôvodnom chráme sa nachádzali tri zvony, v súčasnosti sú už iba dva. Vchod do chrámu je typicky zo západnej strany.
Chrám nie je vybavený ikonostasom. Sú to iba štyri samostatné ikony v poradí: sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ, ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky. Prvá a druhá ikona, obdobne tretia a štvrtá hlavná ikona sú spojené horizontálnym pásom, čím sa vytvára dojem chýbajúcich diakonských dverí.

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Cernina 164, 090 16
tel.: kňaz 054/7562252, sprievodca 054/7562342
mobil: 0904 738 055

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
nedeľa: o 8.30 hod., sviatky: 16.00 hod. alebo 16.30 hod.

IWC Replica Watches www.topguntime.me