Drevené chrámy

10. Nová Polianka (Svidník)

Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy, 1763

Drevený filiálny chrám bol postavený okolo roku 1763. Zasvätený bol sv. Paraskeve. Počas druhej svetovej vojny bol poškodený, ale po opravách bol užívaný až do roku 1960, hoci v obci bol už skôr dostavaný nový, murovaný chrám sv. Petra a Pavla (rok 1937). V roku 1960 bol drevený chrám prenesený do svidníckeho skanzenu.
Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Konštrukcia chrámu vrátane predsiene je zrubová. Veža má stĺpovú konštrukciu. Vstup je zo západnej strany do predsiene. Hlavná veža vyrastá z predsiene. Na streche je osadená cibuľa, zaslepená laterna, cibuľka a dvojramenný kovový kríž. Strecha lode je prekrytá je šindľami a je na nej osadený jednoramenný ozdobný kríž. Celkom obdobne vyzerá i vrch nad svätyňou. Ukončený je opäť ozdobným jednoramenným krížom. V hlavnej veži boli pôvodne tri zvony. Neskoršie zostali iba dva, nakoniec boli prenesené a zavesené do externej zvonice pri chráme. Na vrchnom tráme portálu sa zachoval letopočet 1763.
V drevenom chráme v Novej Polianke je v súčasnosti nainštalovaný ikonostas, ktorý pochádza z bývalého dreveného chrámu z Pravroviec, o čom svedčí aj patrocinálna ikona Troch svätiteľov. Je štvorradový. Prvý rad obsahuje štyri hlavné ikony: sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Troch hierarchov (svätiteľov). Diakonské dvere nie sú vybavené krídlom, cárske dvere sú dvojkrídlové so šiestimi osadenými medailónmi (štyria evanjelisti a Zvestovanie). Druhý rad sviatkov obsahuje ikony sviatkov, kde uprostred je Posledná večera. Tretí rad apoštolov pozostáva zo šiestich ikon s dvojicami postáv. Uprostred radu je ústredná ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad sa skladá zo šiestich medailónov s dvojicami postáv prorokov. Ikonostas je ukončený trojramenným krížom na vrchu.
Pri chráme sa nachádza drevená zvonica. Má štvorcový pôdorys, jej strecha je v tvare nízkej pyramídy a je pokrytá šindľami. Na vrchole je osadený jednoramenný ozdobný kríž. Vo zvonici visia dva zvony.

Kontakt:
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Národopisná expozícia v prírode - skanzen
tel.: 054/7522952