Drevené chrámy

Drevené chrámy patria medzi najväčšie poklady a skvosty umenia a náboženstva na Slovensku. Jedná sa o unikátne stavby po stránke architektonickej i sakrálnej. Tieto umelecké diela vyžarujú zo seba nielen silu, um a zručnosť majstrov prevažne východoslovenského regiónu, ale sú tiež dôkazom úprimnej túžby človeka po Bohu.