Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 18219141b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 661104b
 3. 03. Príkra

  Hodnotenie: 661085b
 4. 04. Ladomirová

  Hodnotenie: 661074b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 661071b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 661069b
 2. 09. Potoky
  Hodnotenie: 661045b
 3. 12. Dobroslava
  Hodnotenie: 661035b
 4. 15. Kurimka
  Hodnotenie: 658491b
 5. 18. Ruský Potok
  Hodnotenie: 658453b
 6. 21. Hraničné
  Hodnotenie: 658420b
 7. 24. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 658407b
 8. 27. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 658380b
 9. 30. Krivé
  Hodnotenie: 658376b
 10. 33. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 658371b
 11. 36. Frička
  Hodnotenie: 658368b
 12. 39. Kežmarok
  Hodnotenie: 658367b
 13. 42. Šmigovec
  Hodnotenie: 658362b
 1. 07. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 661050b
 2. 10. Korejovce
  Hodnotenie: 661041b
 3. 13. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 658499b
 4. 16. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 658484b
 5. 19. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 658451b
 6. 22. Brežany
  Hodnotenie: 658417b
 7. 25. Tročany
  Hodnotenie: 658390b
 8. 28. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 658379b
 9. 31. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 658373b
 10. 34. Varadka
  Hodnotenie: 658371b
 11. 37. Hervartov
  Hodnotenie: 658368b
 12. 40. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 658365b
 1. 08. Šemetkovce
  Hodnotenie: 661047b
 2. 11. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 661038b
 3. 14. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 658498b
 4. 17. Topoľa
  Hodnotenie: 658474b
 5. 20. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 658450b
 6. 23. Inovce
  Hodnotenie: 658415b
 7. 26. Kožany
  Hodnotenie: 658383b
 8. 29. Jedlinka
  Hodnotenie: 658378b
 9. 32. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 658373b
 10. 35. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 658371b
 11. 38. Hutka
  Hodnotenie: 658367b
 12. 41. Jalová
  Hodnotenie: 658362b