Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 15329711b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 476015b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 476007b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 475848b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 475837b
 1. 06. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 475821b
 2. 09. Šemetkovce
  Hodnotenie: 475818b
 3. 12. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 475811b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 475481b
 5. 18. Krivé
  Hodnotenie: 475467b
 6. 21. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 475464b
 7. 24. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 475462b
 8. 27. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 475459b
 9. 30. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 475458b
 10. 33. Tročany
  Hodnotenie: 475362b
 11. 36. Hutka
  Hodnotenie: 475349b
 12. 39. Kožany
  Hodnotenie: 475346b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 475339b
 1. 07. Hunkovce
  Hodnotenie: 475820b
 2. 10. Potoky
  Hodnotenie: 475813b
 3. 13. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 475808b
 4. 16. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 475475b
 5. 19. Ruský Potok
  Hodnotenie: 475467b
 6. 22. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 475463b
 7. 25. Brežany
  Hodnotenie: 475461b
 8. 28. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 475459b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 475368b
 10. 34. Kežmarok
  Hodnotenie: 475360b
 11. 37. Šmigovec
  Hodnotenie: 475347b
 12. 40. Hervartov
  Hodnotenie: 475345b
 1. 08. Korejovce
  Hodnotenie: 475819b
 2. 11. Kurimka
  Hodnotenie: 475812b
 3. 14. Dobroslava
  Hodnotenie: 475805b
 4. 17. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 475471b
 5. 20. Varadka
  Hodnotenie: 475466b
 6. 23. Inovce
  Hodnotenie: 475462b
 7. 26. Topoľa
  Hodnotenie: 475460b
 8. 29. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 475458b
 9. 32. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 475362b
 10. 35. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 475353b
 11. 38. Jalová
  Hodnotenie: 475346b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 475343b