Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 15659716b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 481620b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 481614b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 481120b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 481104b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 481073b
 2. 09. Korejovce
  Hodnotenie: 481061b
 3. 12. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 481056b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 480815b
 5. 18. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 480803b
 6. 21. Inovce
  Hodnotenie: 480798b
 7. 24. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 480795b
 8. 27. Varadka
  Hodnotenie: 480794b
 9. 30. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 480789b
 10. 33. Kežmarok
  Hodnotenie: 480621b
 11. 36. Hervartov
  Hodnotenie: 480601b
 12. 39. Frička
  Hodnotenie: 480592b
 13. 42. Hutka
  Hodnotenie: 480585b
 1. 07. Šemetkovce
  Hodnotenie: 481063b
 2. 10. Potoky
  Hodnotenie: 481059b
 3. 13. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 481056b
 4. 16. Brežany
  Hodnotenie: 480803b
 5. 19. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 480800b
 6. 22. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 480798b
 7. 25. Krivé
  Hodnotenie: 480795b
 8. 28. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 480791b
 9. 31. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 480625b
 10. 34. Tročany
  Hodnotenie: 480611b
 11. 37. Jalová
  Hodnotenie: 480598b
 12. 40. Jedlinka
  Hodnotenie: 480592b
 1. 08. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 481063b
 2. 11. Dobroslava
  Hodnotenie: 481058b
 3. 14. Kurimka
  Hodnotenie: 481055b
 4. 17. Ruský Potok
  Hodnotenie: 480803b
 5. 20. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 480799b
 6. 23. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 480796b
 7. 26. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 480794b
 8. 29. Topoľa
  Hodnotenie: 480790b
 9. 32. Hraničné
  Hodnotenie: 480623b
 10. 35. Kožany
  Hodnotenie: 480608b
 11. 38. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 480596b
 12. 41. Šmigovec
  Hodnotenie: 480591b