Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17492924b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 521388b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 521362b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 520659b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 520638b
 1. 06. Korejovce
  Hodnotenie: 520624b
 2. 09. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 520583b
 3. 12. Potoky
  Hodnotenie: 520570b
 4. 15. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 520022b
 5. 18. Krivé
  Hodnotenie: 520015b
 6. 21. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 520012b
 7. 24. Inovce
  Hodnotenie: 519964b
 8. 27. Ruský Potok
  Hodnotenie: 519958b
 9. 30. Hervartov
  Hodnotenie: 519950b
 10. 33. Tročany
  Hodnotenie: 519948b
 11. 36. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 519942b
 12. 39. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 519937b
 13. 42. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 519914b
 1. 07. Hunkovce
  Hodnotenie: 520623b
 2. 10. Šemetkovce
  Hodnotenie: 520571b
 3. 13. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 520561b
 4. 16. Varadka
  Hodnotenie: 520019b
 5. 19. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 520013b
 6. 22. Kežmarok
  Hodnotenie: 520008b
 7. 25. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 519960b
 8. 28. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 519952b
 9. 31. Brežany
  Hodnotenie: 519948b
 10. 34. Frička
  Hodnotenie: 519947b
 11. 37. Hraničné
  Hodnotenie: 519938b
 12. 40. Šmigovec
  Hodnotenie: 519929b
 1. 08. Dobroslava
  Hodnotenie: 520599b
 2. 11. Kurimka
  Hodnotenie: 520570b
 3. 14. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 520559b
 4. 17. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 520017b
 5. 20. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 520012b
 6. 23. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 520006b
 7. 26. Topoľa
  Hodnotenie: 519960b
 8. 29. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 519952b
 9. 32. Kožany
  Hodnotenie: 519948b
 10. 35. Jedlinka
  Hodnotenie: 519943b
 11. 38. Hutka
  Hodnotenie: 519937b
 12. 41. Jalová
  Hodnotenie: 519923b