Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17511336b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 525934b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 525920b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 525608b
 5. 05. Hunkovce

  Hodnotenie: 525600b
 1. 06. Miroľa
  Hodnotenie: 525597b
 2. 09. Šemetkovce
  Hodnotenie: 525521b
 3. 12. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 525500b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 525365b
 5. 18. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 525354b
 6. 21. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 525344b
 7. 24. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 525185b
 8. 27. Kežmarok
  Hodnotenie: 525181b
 9. 30. Ruský Potok
  Hodnotenie: 525173b
 10. 33. Brežany
  Hodnotenie: 525169b
 11. 36. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 525163b
 12. 39. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 525155b
 13. 42. Jalová
  Hodnotenie: 525144b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 525571b
 2. 10. Potoky
  Hodnotenie: 525513b
 3. 13. Kurimka
  Hodnotenie: 525496b
 4. 16. Krivé
  Hodnotenie: 525360b
 5. 19. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 525351b
 6. 22. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 525200b
 7. 25. Frička
  Hodnotenie: 525183b
 8. 28. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 525179b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 525170b
 10. 34. Kožany
  Hodnotenie: 525169b
 11. 37. Tročany
  Hodnotenie: 525163b
 12. 40. Šmigovec
  Hodnotenie: 525152b
 1. 08. Dobroslava
  Hodnotenie: 525569b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 525503b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 525494b
 4. 17. Varadka
  Hodnotenie: 525359b
 5. 20. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 525347b
 6. 23. Hervartov
  Hodnotenie: 525191b
 7. 26. Inovce
  Hodnotenie: 525182b
 8. 29. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 525174b
 9. 32. Jedlinka
  Hodnotenie: 525170b
 10. 35. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 525168b
 11. 38. Topoľa
  Hodnotenie: 525163b
 12. 41. Hutka
  Hodnotenie: 525150b