Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 14199922b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 453404b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 453393b
 4. 04. Miroľa

  Hodnotenie: 453000b
 5. 05. Príkra

  Hodnotenie: 453000b
 1. 06. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 452987b
 2. 09. Hunkovce
  Hodnotenie: 452980b
 3. 12. Potoky
  Hodnotenie: 452978b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 452898b
 5. 18. Ruský Potok
  Hodnotenie: 452897b
 6. 21. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 452893b
 7. 24. Inovce
  Hodnotenie: 452890b
 8. 27. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 452888b
 9. 30. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 452884b
 10. 33. Hervartov
  Hodnotenie: 452830b
 11. 36. Jalová
  Hodnotenie: 452823b
 12. 39. Tročany
  Hodnotenie: 452664b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 452657b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 452986b
 2. 10. Dobroslava
  Hodnotenie: 452978b
 3. 13. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 452976b
 4. 16. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 452898b
 5. 19. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 452895b
 6. 22. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 452892b
 7. 25. Topoľa
  Hodnotenie: 452890b
 8. 28. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 452887b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 452832b
 10. 34. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 452827b
 11. 37. Šmigovec
  Hodnotenie: 452823b
 12. 40. Jedlinka
  Hodnotenie: 452662b
 1. 08. Šemetkovce
  Hodnotenie: 452983b
 2. 11. Kurimka
  Hodnotenie: 452978b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 452975b
 4. 17. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 452898b
 5. 20. Varadka
  Hodnotenie: 452894b
 6. 23. Krivé
  Hodnotenie: 452891b
 7. 26. Brežany
  Hodnotenie: 452889b
 8. 29. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 452884b
 9. 32. Kežmarok
  Hodnotenie: 452832b
 10. 35. Hutka
  Hodnotenie: 452824b
 11. 38. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 452821b
 12. 41. Kožany
  Hodnotenie: 452660b