Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 14089779b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 448979b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 448969b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 448591b
 5. 05. Vyšný Komárnik

  Hodnotenie: 448569b
 1. 06. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 448561b
 2. 09. Hunkovce
  Hodnotenie: 448560b
 3. 12. Šemetkovce
  Hodnotenie: 448560b
 4. 15. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 448439b
 5. 18. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 448434b
 6. 21. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 448432b
 7. 24. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 448431b
 8. 27. Inovce
  Hodnotenie: 448428b
 9. 30. Topoľa
  Hodnotenie: 448428b
 10. 33. Kežmarok
  Hodnotenie: 448399b
 11. 36. Šmigovec
  Hodnotenie: 448395b
 12. 39. Frička
  Hodnotenie: 448157b
 13. 42. Kožany
  Hodnotenie: 448155b
 1. 07. Kurimka
  Hodnotenie: 448561b
 2. 10. Korejovce
  Hodnotenie: 448560b
 3. 13. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 448559b
 4. 16. Varadka
  Hodnotenie: 448436b
 5. 19. Brežany
  Hodnotenie: 448433b
 6. 22. Ruský Potok
  Hodnotenie: 448432b
 7. 25. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 448430b
 8. 28. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 448428b
 9. 31. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 448402b
 10. 34. Hutka
  Hodnotenie: 448398b
 11. 37. Hervartov
  Hodnotenie: 448394b
 12. 40. Tročany
  Hodnotenie: 448157b
 1. 08. Potoky
  Hodnotenie: 448561b
 2. 11. Miroľa
  Hodnotenie: 448560b
 3. 14. Dobroslava
  Hodnotenie: 448557b
 4. 17. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 448435b
 5. 20. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 448433b
 6. 23. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 448432b
 7. 26. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 448428b
 8. 29. Krivé
  Hodnotenie: 448428b
 9. 32. Hraničné
  Hodnotenie: 448399b
 10. 35. Jalová
  Hodnotenie: 448395b
 11. 38. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 448394b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 448156b