Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17557741b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 533547b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 533537b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 533257b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 533240b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 533229b
 2. 09. Šemetkovce
  Hodnotenie: 533128b
 3. 12. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 533107b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 532947b
 5. 18. Varadka
  Hodnotenie: 532934b
 6. 21. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 532922b
 7. 24. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 532754b
 8. 27. Kožany
  Hodnotenie: 532744b
 9. 30. Brežany
  Hodnotenie: 532742b
 10. 33. Kežmarok
  Hodnotenie: 532736b
 11. 36. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 532726b
 12. 39. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 532719b
 13. 42. Hraničné
  Hodnotenie: 532677b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 533211b
 2. 10. Potoky
  Hodnotenie: 533125b
 3. 13. Kurimka
  Hodnotenie: 533101b
 4. 16. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 532942b
 5. 19. Krivé
  Hodnotenie: 532928b
 6. 22. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 532755b
 7. 25. Ruský Potok
  Hodnotenie: 532749b
 8. 28. Frička
  Hodnotenie: 532743b
 9. 31. Tročany
  Hodnotenie: 532739b
 10. 34. Jedlinka
  Hodnotenie: 532735b
 11. 37. Šmigovec
  Hodnotenie: 532726b
 12. 40. Jalová
  Hodnotenie: 532715b
 1. 08. Dobroslava
  Hodnotenie: 533208b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 533114b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 533089b
 4. 17. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 532940b
 5. 20. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 532928b
 6. 23. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 532755b
 7. 26. Hutka
  Hodnotenie: 532744b
 8. 29. Topoľa
  Hodnotenie: 532743b
 9. 32. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 532738b
 10. 35. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 532728b
 11. 38. Hervartov
  Hodnotenie: 532725b
 12. 41. Inovce
  Hodnotenie: 532682b