Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 14929767b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 469489b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 469471b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 468880b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 468866b
 1. 06. Dobroslava
  Hodnotenie: 468849b
 2. 09. Korejovce
  Hodnotenie: 468845b
 3. 12. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 468836b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 468666b
 5. 18. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 468660b
 6. 21. Ruský Potok
  Hodnotenie: 468659b
 7. 24. Inovce
  Hodnotenie: 468652b
 8. 27. Brežany
  Hodnotenie: 468649b
 9. 30. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 468645b
 10. 33. Kožany
  Hodnotenie: 468580b
 11. 36. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 468562b
 12. 39. Kežmarok
  Hodnotenie: 468554b
 13. 42. Jalová
  Hodnotenie: 468549b
 1. 07. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 468849b
 2. 10. Potoky
  Hodnotenie: 468840b
 3. 13. Šemetkovce
  Hodnotenie: 468835b
 4. 16. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 468666b
 5. 19. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 468660b
 6. 22. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 468658b
 7. 25. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 468652b
 8. 28. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 468646b
 9. 31. Jedlinka
  Hodnotenie: 468585b
 10. 34. Frička
  Hodnotenie: 468576b
 11. 37. Hervartov
  Hodnotenie: 468561b
 12. 40. Šmigovec
  Hodnotenie: 468551b
 1. 08. Hunkovce
  Hodnotenie: 468848b
 2. 11. Kurimka
  Hodnotenie: 468839b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 468834b
 4. 17. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 468665b
 5. 20. Varadka
  Hodnotenie: 468659b
 6. 23. Krivé
  Hodnotenie: 468657b
 7. 26. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 468651b
 8. 29. Topoľa
  Hodnotenie: 468646b
 9. 32. Tročany
  Hodnotenie: 468583b
 10. 35. Hraničné
  Hodnotenie: 468567b
 11. 38. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 468560b
 12. 41. Hutka
  Hodnotenie: 468550b