Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 15019746b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 472794b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 472780b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 472385b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 472370b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 472358b
 2. 09. Korejovce
  Hodnotenie: 472351b
 3. 12. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 472346b
 4. 15. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 472160b
 5. 18. Brežany
  Hodnotenie: 472155b
 6. 21. Ruský Potok
  Hodnotenie: 472152b
 7. 24. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 472149b
 8. 27. Inovce
  Hodnotenie: 472147b
 9. 30. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 472145b
 10. 33. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 471885b
 11. 36. Kežmarok
  Hodnotenie: 471882b
 12. 39. Hervartov
  Hodnotenie: 471872b
 13. 42. Jedlinka
  Hodnotenie: 471865b
 1. 07. Šemetkovce
  Hodnotenie: 472355b
 2. 10. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 472348b
 3. 13. Potoky
  Hodnotenie: 472346b
 4. 16. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 472158b
 5. 19. Krivé
  Hodnotenie: 472155b
 6. 22. Topoľa
  Hodnotenie: 472152b
 7. 25. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 472149b
 8. 28. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 472147b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 471905b
 10. 34. Tročany
  Hodnotenie: 471884b
 11. 37. Jalová
  Hodnotenie: 471878b
 12. 40. Hutka
  Hodnotenie: 471871b
 1. 08. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 472353b
 2. 11. Dobroslava
  Hodnotenie: 472347b
 3. 14. Kurimka
  Hodnotenie: 472345b
 4. 17. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 472158b
 5. 20. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 472152b
 6. 23. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 472150b
 7. 26. Varadka
  Hodnotenie: 472148b
 8. 29. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 472146b
 9. 32. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 471889b
 10. 35. Šmigovec
  Hodnotenie: 471883b
 11. 38. Kožany
  Hodnotenie: 471873b
 12. 41. Frička
  Hodnotenie: 471865b