Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17486362b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 516670b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 516647b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 515990b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 515983b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 515958b
 2. 09. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 515868b
 3. 12. Potoky
  Hodnotenie: 515859b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 514367b
 5. 18. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 514356b
 6. 21. Varadka
  Hodnotenie: 514344b
 7. 24. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 514045b
 8. 27. Ruský Potok
  Hodnotenie: 514036b
 9. 30. Hraničné
  Hodnotenie: 514029b
 10. 33. Jedlinka
  Hodnotenie: 513944b
 11. 36. Brežany
  Hodnotenie: 513937b
 12. 39. Frička
  Hodnotenie: 513906b
 13. 42. Šmigovec
  Hodnotenie: 513847b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 515948b
 2. 10. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 515868b
 3. 13. Kurimka
  Hodnotenie: 515854b
 4. 16. Kežmarok
  Hodnotenie: 514362b
 5. 19. Krivé
  Hodnotenie: 514354b
 6. 22. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 514056b
 7. 25. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 514044b
 8. 28. Topoľa
  Hodnotenie: 514035b
 9. 31. Kožany
  Hodnotenie: 513952b
 10. 34. Tročany
  Hodnotenie: 513944b
 11. 37. Hutka
  Hodnotenie: 513918b
 12. 40. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 513860b
 1. 08. Dobroslava
  Hodnotenie: 515929b
 2. 11. Šemetkovce
  Hodnotenie: 515865b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 515840b
 4. 17. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 514362b
 5. 20. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 514349b
 6. 23. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 514055b
 7. 26. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 514040b
 8. 29. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 514034b
 9. 32. Inovce
  Hodnotenie: 513947b
 10. 35. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 513938b
 11. 38. Hervartov
  Hodnotenie: 513915b
 12. 41. Jalová
  Hodnotenie: 513856b