Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 14459750b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 458834b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 458800b
 4. 04. Miroľa

  Hodnotenie: 458558b
 5. 05. Príkra

  Hodnotenie: 458543b
 1. 06. Korejovce
  Hodnotenie: 458541b
 2. 09. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 458538b
 3. 12. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 458529b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 458460b
 5. 18. Brežany
  Hodnotenie: 458444b
 6. 21. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 458444b
 7. 24. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 458440b
 8. 27. Krivé
  Hodnotenie: 458435b
 9. 30. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 458428b
 10. 33. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 458239b
 11. 36. Šmigovec
  Hodnotenie: 458229b
 12. 39. Kožany
  Hodnotenie: 458162b
 13. 42. Tročany
  Hodnotenie: 458150b
 1. 07. Potoky
  Hodnotenie: 458541b
 2. 10. Kurimka
  Hodnotenie: 458533b
 3. 13. Dobroslava
  Hodnotenie: 458527b
 4. 16. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 458451b
 5. 19. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 458444b
 6. 22. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 458443b
 7. 25. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 458439b
 8. 28. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 458435b
 9. 31. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 458253b
 10. 34. Hraničné
  Hodnotenie: 458231b
 11. 37. Kežmarok
  Hodnotenie: 458220b
 12. 40. Jedlinka
  Hodnotenie: 458161b
 1. 08. Šemetkovce
  Hodnotenie: 458538b
 2. 11. Hunkovce
  Hodnotenie: 458531b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 458524b
 4. 17. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 458449b
 5. 20. Varadka
  Hodnotenie: 458444b
 6. 23. Topoľa
  Hodnotenie: 458442b
 7. 26. Inovce
  Hodnotenie: 458436b
 8. 29. Ruský Potok
  Hodnotenie: 458435b
 9. 32. Jalová
  Hodnotenie: 458242b
 10. 35. Hutka
  Hodnotenie: 458229b
 11. 38. Hervartov
  Hodnotenie: 458219b
 12. 41. Frička
  Hodnotenie: 458152b