Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17777439b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 555489b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 555471b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 555156b
 5. 05. Hunkovce

  Hodnotenie: 555150b
 1. 06. Miroľa
  Hodnotenie: 555147b
 2. 09. Dobroslava
  Hodnotenie: 555111b
 3. 12. Šemetkovce
  Hodnotenie: 555042b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 554881b
 5. 18. Kožany
  Hodnotenie: 554732b
 6. 21. Ruský Potok
  Hodnotenie: 554701b
 7. 24. Varadka
  Hodnotenie: 554693b
 8. 27. Kurimka
  Hodnotenie: 554688b
 9. 30. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 554685b
 10. 33. Hervartov
  Hodnotenie: 554681b
 11. 36. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 554681b
 12. 39. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 554677b
 13. 42. Šmigovec
  Hodnotenie: 554648b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 555134b
 2. 10. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 555081b
 3. 13. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 554906b
 4. 16. Brežany
  Hodnotenie: 554767b
 5. 19. Jedlinka
  Hodnotenie: 554728b
 6. 22. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 554699b
 7. 25. Inovce
  Hodnotenie: 554691b
 8. 28. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 554688b
 9. 31. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 554682b
 10. 34. Hraničné
  Hodnotenie: 554681b
 11. 37. Hutka
  Hodnotenie: 554680b
 12. 40. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 554673b
 1. 08. Potoky
  Hodnotenie: 555119b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 555044b
 3. 14. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 554898b
 4. 17. Topoľa
  Hodnotenie: 554752b
 5. 20. Tročany
  Hodnotenie: 554724b
 6. 23. Kežmarok
  Hodnotenie: 554693b
 7. 26. Krivé
  Hodnotenie: 554690b
 8. 29. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 554686b
 9. 32. Frička
  Hodnotenie: 554681b
 10. 35. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 554681b
 11. 38. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 554679b
 12. 41. Jalová
  Hodnotenie: 554658b