Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17478605b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 504197b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 504196b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 503813b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 503802b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 503786b
 2. 09. Šemetkovce
  Hodnotenie: 503767b
 3. 12. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 503749b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 503202b
 5. 18. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 503181b
 6. 21. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 502603b
 7. 24. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 502598b
 8. 27. Inovce
  Hodnotenie: 502594b
 9. 30. Brežany
  Hodnotenie: 502593b
 10. 33. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 502589b
 11. 36. Kožany
  Hodnotenie: 502331b
 12. 39. Jedlinka
  Hodnotenie: 502315b
 13. 42. Jalová
  Hodnotenie: 502299b
 1. 07. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 503778b
 2. 10. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 503757b
 3. 13. Dobroslava
  Hodnotenie: 503744b
 4. 16. Varadka
  Hodnotenie: 503190b
 5. 19. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 503181b
 6. 22. Kežmarok
  Hodnotenie: 502602b
 7. 25. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 502598b
 8. 28. Ruský Potok
  Hodnotenie: 502594b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 502591b
 10. 34. Hervartov
  Hodnotenie: 502340b
 11. 37. Hutka
  Hodnotenie: 502328b
 12. 40. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 502302b
 1. 08. Korejovce
  Hodnotenie: 503774b
 2. 11. Potoky
  Hodnotenie: 503754b
 3. 14. Kurimka
  Hodnotenie: 503738b
 4. 17. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 503182b
 5. 20. Krivé
  Hodnotenie: 503178b
 6. 23. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 502602b
 7. 26. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 502595b
 8. 29. Topoľa
  Hodnotenie: 502594b
 9. 32. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 502589b
 10. 35. Tročany
  Hodnotenie: 502335b
 11. 38. Frička
  Hodnotenie: 502322b
 12. 41. Šmigovec
  Hodnotenie: 502301b