Drevené chrámy

02. Hervartov

Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi, 15.storočie, NKP


Drevený kostol sv. Františka z Assisi stojí od druhej polovice 15. storočia v centre obce Hervartov. Tento rímskokatolícky kostol tvorí loď obdĺžnikového tvaru, polygonálne presbytérium, malá sakristia a podvežie. Unikátny výraz gotickej stavby dodávajú štíhle obdĺžnikové okná a strmá vysoká sedlová strecha pokrytá šindľom. Vo svätyni sa vyníma hlavný oltár s vyobrazením Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory so štyrmi štítovými nadstavcami s kráľmi Šalamúnom a Dávidom a dvojstrannými vyobrazeniami prorokov Eliáša a Habakuka a Daniela a Jonáša. V interiéri obloženom zvislým doskovým obkladom je po celej ploche bohatá maliarska výzdoba s figurálnym a rastlinným motívom. Vzácnou pamiatkou na obdobie reformácie je polychrómovaná drevená krstiteľnica zo 17. storočia, patronátna lavica s vyrezávanými bočnicami a strieškou a tabuľový obraz Posledná večera. Figurálne motívy Adama a Evy v raji, Boja sv. Juraja s drakom a Podobenstva o múdrych a pochabých pannách, ktoré patria k najvzácnejším v chráme, dopĺňajú citáty z Biblie v latinčine, biblickej češtine a slovenčine.

Kontakt pre jednotlivcov:
Rímskokatolícky farský úrad
Richvald 86, 085 01
tel.: farský úrad 054/479 3239
mobil: sprievodca: 0918 678 260

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
momentálne sa nekonajú žiadne bohoslužby