Drevené chrámy

09. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1730

Pôvodný drevený chrám bol neznámeho zasvätenia, postavený v roku 1701. Predpokladá sa, že zrejme v dôsledku požiaru došlo k jeho zničeniu v roku 1727. Následne však už v roku 1730 bol dokončený nový, taktiež drevený chrám, ktorý bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Chrám bol prenesený v roku 1931 do Bardejovských Kúpeľov, kde až dodnes priťahuje pozornosť návštevníkov.
Zrubová stavba chrámu je osadená na kamennom základe a je trojdielna, trojpriestorová a trojvežová s troma krížmi. Hlavná veža má stĺpovú konštrukciu. Ostatné dve sú cibuľkovitého tvaru. V hlavnej veži sa nachádza jeden zvon. Vchod je v západnej časti a je vedený do predsiene.
Ikonostas má päťradovú architektúru na piatich poschodiach. Originál pochádza z 18. stor., ale jeho časť sa nachádza v bardejovskom múzeu, pravdepodobne v rozloženom stave. Skelet ikonostasu je pôvodný, rovnako ako cárske dvere, ikony prorokov, Deésis a ikony pod hlavnými ikonami (5. rad). Kópie ikon boli v roku 2005 urobené zo štyroch hlavných ikon, ikon sviatkov a apoštolov. Namiesto správnej patrocinálnej ikony tu bola z neznámych dôvodov ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Ikonostas má dvojkrídlové cárske dvere. Na vrchu je šesť medailónov - štyria evanjelisti a dva medailóny Zvestovania. Namiesto Poslednej večere nad nimi je Mandylion. Prvý, hlavný rad pozostáva z ikon sv. Mikuláša biskupa, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa, ako posledná je chybná ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky . Správne by tam mala byť ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky. Druhý rad obsahuje znázornenie sviatkov. Tretí rad je rad apoštolov, v strede s Kristom Veľkňazom, sv. Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad obsahuje štyri medailóny, vždy s dvoma postavami prorokov. Uprostred je trojramenný kríž. Piaty rad pod hlavným radom pozostáva z ikon: kráľ Dávid, Obetovanie Izáka, Judita vo vojenskom tábore Holoferna, Judita zabila Holoferna.
Vo svätyni na prestole je umiestnená ikona chrámového sviatku – Ochrany Presvätej Bohorodičky z 18. stor.
Exteriér chrámu bol úplne zreštaurovaný v roku 2006.

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Mikulášová 6, 086 36
tel.:  Šarišské múzeum 054/4722072
 

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
nedeľa: o 9.30 hod., cez týždeň v utorok a štvrtok: o 16.00 hod.                                                                cez sviatky: o 16.00 hod.