Drevené chrámy

09. Nižný Komárnik

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1938, NKP

Pôvodný gréckokatolícky drevený chrám v obci Nižný Komarník bola postavený pravdepodobne v polovici 18. storočia. Tento drevený chrám počas prvej svetovej vojny vyhorel. Dnešný drevený chrám bol postavený v roku 1938 a je opätovne venovaný sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Presvätá Bohorodička ochraňuje našu zem. Jej ochrana je štítom proti útokom zlých duchov i proti nešťastiu. Bohorodička je nám pomocou pri našich dobrých skutkoch a v našom kresťanskom živote.
Dnešný chrám bol ako jediný gréckokatolícky chrám na Slovensku postavený v zrubovom štýle pod dohľadom architekta. Na konci druhej svetovej vojny, v roku 1944, bola celá obec kompletne zničená a chrám poškodený. Po skončení vojny v roku 1946 bol chrám opravený a ďalšie veľké opravy boli realizované v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia. Chrám pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Každá časť budovy má vežu s kupolou a krížom. Strecha každej časti chrámu je vyhotovená vo forme osemuholníka a pokrytá drevenými šindľami. Tento chrám má dva vchody: južný vchod od svätyne a západný vchod do predsiene. Interiér chrámu je dobre presvetlený vďaka veľkým oknám v chrámovej lodi a vo svätyni.
Chrám má ikonami ozdobenú stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou. Tento ikonostas pochádza z prvej polovice 18. storočia. Má netypickú trojradovú architektúru. Na ikonostase chýba rada ikon veľkých byzantských sviatkov. Ikony prorokov visia na stene svätyne. V hlavnom rade ikonostasu sú nasledovné ikony: sv. Mikuláš z Myry, sv. Bohorodička Hodegetria (ukazovateľka cesty), Kristus ako Učiteľ a Majster a ikona patrocínia Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Cárske dvere pozostávajú z dvoch krídel s vyobrazeniami štyroch evanjelistov.
Nad cárskymi dverami je ikona Poslednej večere. Na hlavným radom ikonostasu je rad svätých apoštolov s ikonou Kristus Veľkňaz. Celkom hore na ikonostase je ikona ukrižovania Krista, ktorý má po bokoch sv. Bohorodičku a sv. evanjelistu Jána. Tento ikonostas je ozdobený vyrezávanými vyobrazeniami rastlín. Na stenách chrámu visia ikony Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu, Narodenia našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky, vždy Panny, Pánovho nanebovstúpenia a Povýšenia úctyhodného a životodarného Kráža nad celým svetom.
Na severnej strane chrámu stojí drevená zvonica s jedným zvonom. Veža zvonice s trojramenným krížom je pokrytá plechom.
Ikonostas bol reštaurovaný v rokoch 2002 až 2005. Kompletné reštaurovanie dreveného chrámu sa realizovalo v rokoch 2003-2004.


Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Krajná Bystrá 39, 090 05
tel.: kňaz 054/7593330
mobil: sprievodca  0949 463 381, 0944 263 183, 0918 706 750 

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
každá nepárna nedeľa: o 11.00 hod,