Drevené chrámy

14. Vyšný Komárnik

Gréckokatolícky drevený chrám svätých Kozmu a Damiána, 1924, NKP

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený okolo polovice 18. stor. a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20. storočia, kedy bol pravdepodobne zničený počas 1. svetovej vojny. Druhý chrám vznikol na pôvodnom mieste, rovnakého zasvätenia v roku 1924.
Stavba chrámu je zrubovej konštrukcie, veža stĺpovej konštrukcie. Postavená je na nízkom kamennom základe. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma kovovými krížmi. Pôvodne bol vo veži jeden zvon z roku 1909, dnes sú vo veži zavesené štyri zvony. Vchod je zo západnej strany cez predsieň. Chýba v ňom chór. Čo sa týka pôdorysu najširšia je chrámová loď. Zaujímavosťou tohto chrámu sú vysoké okná vo svätyni a chrámovej lodi.
Ikonostas má štvorradovú architektúru, na štyroch poschodiach. Ikony sú novšie, zrejme z čias výstavby tohto druhého chrámu, s výnimkou ikony sv. biskupa Mikuláša v prvom rade a zrejme i nadstavcov pre medailóny prorokov. V prvom rade sú štyri hlavné ikony: sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ a ikona sv. Kozmu a Damiána. Diakonské dvere nie sú osadené krídlami. Cárske dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi, štyrmi evanjelistami a dvoma výjavmi Zvestovania. Nasleduje druhý rad sviatkov, v strede s ikonu Poslednej večere. V treťom rade ikonostasu sú ikony jednotlivých apoštolov, kde uprostred je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov tvoria dve trojice medailónov, osadených v rezaných zdobených a zlátených medailónoch. Vrch ikonostasu je ukončený Ukrižovaním s ikonami Bohorodičky a sv. evanjelistu Jána. Celý ikonostas bol obnovený v roku 2006.

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Krajná Bystrá 39, 090 05
tel.: kňaz 054/7593330
mobil: sprievodca 0907 767 523

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
nedeľa: o 8.00 hod., nasledujúci týždeň 9.40 hod., alebo 11.15 hod.                                                            cez týždeň: o 8.00 hod. alebo o 10.00 hod.