Drevené chrámy

01. Bodružal

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša, 1658, NKP

Drevený gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša v Bodružali je jeden z najstarších drevených chrámov na Slovensku. Výstavba chrámu sa datuje do roku 1658. Patrónom chrámu je biskup a divotvorca Mikuláš. Svätý Mikuláš sa stal okolo roku 300 biskupom v Myre v Malej Ázii a vyznačoval sa nesmiernou dobročinnosťou. Je jedným z najviac obľúbených svätcov. Zomrel v pokročilom veku a pochovali ho v myrskom chráme, kde boli jeho telesné pozostatky uložené do roku 1087, kedy boli prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari.
Bodružalský chrám je trojpriestorová zrubová stavba pozostávajúca z menšieho presbytéria štvorcového pôdorysu, z väčšej štvorcovej lode a predsiene pod hlavnou vežou.
Z vonkajšej strany je chrám obložený doskami a šindľovou strechou. Pyramídová strecha je zakončená makovičkami s bohato zdobenými kovanými krížmi. Spodok predsiene, loď a svätyňa sú vertikálne obložené doskami. Hlavná veža je dvojdielna, dohora sa zužujúca, pokrytá doskami a lištami. V podstreší sú malé ozvučné otvory zaujímavého tvaru. Vo veži sa nachádzajú tri zvony, najstarší je z roku 1759. Areál chrámu je obohnaný drevenou ohradou so šindľovou strieškou a vstupnou bránkou takmer kruhového pôdorysu.
Ikonostas je jedinečný a výnimočný tým, že ako jediný známy ikonostas je maľovaný z oboch strán. Na zadnú stranu pôvodného ikonostasu zo 17. storočia bol v 18. storočí namaľovaný súčasný ikonostas. V roku 1968 bola ikona Krista Učiteľa pozdĺžne rozdelená na dve časti. Zadná časť - ikona svätého Pavla s iným učeníkom sa nachádza v lodi na južnej stene. Kvôli možnému nezvratnému poškodeniu ikonostasu sa od oddeľovania jednotlivých ikon upustilo.
Ikonostas je štvorradový rozmiestnený na štyroch poschodiach. Severné diakonské dvere majú na ostení namaľovaného svätého Vavrinca a svätého Vincenta. Centrálne cárske dvere sú dvojkrídlové, zlátené a bohato vyrezávané. Sú osadené šiestimi medailónmi, dvoma ikonami Zvestovania Bohorodičke a štyrmi evanjelistami. Na ostení cárskych dverí sú zobrazení svätý Bazil Veľký a svätý Ján Zlatoústy, nad nimi v hornej časti je Boh Otec.
Hlavný, prvý rad obsahuje ikony, zľava: Krst Krista - Bohozjavenie, Bohorodičku s Ježišom na rukách, takzvanú Hodigitriu, Krista Učiteľa a patróna chrámu svätého Mikuláša. Je tu zachované ikonopisecké pravidlo, kde na každom ikonostase sa ako prvá ikona zľava vždy nachádza ikona svätého Mikuláša ako patróna byzantskej cirkvi. Výnimku tvorí jediný prípad, ak je chrám zasvätený svätému Mikulášovi. Práve vtedy sa ikona Mikuláša presúva na miesto patróna chrámu, to je úplne vpravo, a na jej miesto nastupuje ikona svätého Jána Krstiteľa, patróna Prešovskej archieparchie. V tomto prípade je vľavo zobrazený Ján Krstiteľ pri krste Krista v Jordáne. Na podstavcoch pod hlavným radom sú zobrazené ikony svätého archanjela Michala a svätého biskupa Mikuláša.
Druhý rad obsahuje dvanásť najväčších sviatkov liturgického roka s Poslednou večerou uprostred. Tretí, apoštolský rad, obsahuje ikony svätých apoštolov. V strede sa nachádza ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad obsahuje šesť medailónov s dvojicami postáv starozákonných prorokov. Uprostred je ikona Krista na kríži. Ikonostas je štylizovaný v miešanom slohu barokovo-rokokovej ornamentiky.
Hlavný oltár za ikonostasom je barokový, so starším obrazom Ukrižovania. V spodnej časti oltára je ikona Krista padajúceho pod krížom. Vzácnosťou je i nástenná maľba z 18. storočia zobrazujúca Posledný súd a Ukrižovanie. Ikonostas a nástenné maľby boli naposledy reštaurované v roku 1995. Chrám prešiel rekonštrukciou v 18. storočí, potom v roku 1902, po vojne v roku 1945 a naposledy v rokoch 2004 - 2008.
Chrám v Bodružali bol 7. júla 2008 spolu s ďalšími ôsmymi drevenými pamiatkami pod názvom "Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka" zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na základe výnimočnej celosvetovej hodnoty.

 

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Hunkovce 99, 090 03
tel.: kňaz 054/7593652,  sprievodca 054/7593467
mobil: kňaz 0905 166 420

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
každá tretia nedeľa v mesiaci: o 11.00 hod.