Drevené chrámy

10. Nová Sedlica (Humenné)

Gréckokatolícky drevený chrám svätého archanjela Michala, 1745

V obci Nová Sedlica bol postavený drevený gréckokatolícky chrám v roku 1745. Zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. K značnému poškodeniu tohto chrámu došlo počas druhej svetovej vojny, v roku 1944. Až v roku 1966 bol premiestnený do humenského skanzenu.
Chrám je postavený na kamennom základe, má zrubovú konštrukciu. Veža a prístrešok majú stĺpovú konštrukciu. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Hlavná veža vyrastá zo strechy, ktorá sa rozprestiera cez loď až po svätyňu. Telo veže je pokryté doskami a telo lode pokrývajú drevené šindle. Vo veži by mal byť zavesený jeden zvon z roku 1811. Loď má osemuholníkovú vežu, podobne je riešená aj veža svätyne. Na vrchole sú osadené kovové kríže. Nad hlavnou vežou a loďou trojramenné, nad svätyňou ozdobný jednoramenný. Vstup do chrámu je zo západnej strany do predsiene a je chránený prístreškom.
Ikonostas má päťradovú architektúru na piatich poschodiach. Pochádza z prvej polovice 18. stor., pričom rad prorokov je novší. Prvý, hlavný rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista, ikonu Bohorodičky Hodigitrie, pričom nejde o pôvodnú ikonu. Diakonské dvere nie sú osadené krídlom. Cárske dvere sú vzácne tým, že neobsahujú klasických šesť medailónov s evanjelistami a Zvestovaním, ale spolu na oboch krídlach dvanásť medailónov Jesseho stromu, čiže Kristov rodokmeň. Druhý rad sviatkov je rozdelený ikonou Poslednej večere. Tretí rad pozostáva z ikon apoštolov, pričom v strede je ikona Krista Veľkňaza so sv. Bohorodičkou a sv. Jánom. Štvrtý rad je netypicky riešený. Pozostáva spolu z dvanástich medailónov. Uprostred je Kristov monogram vo venci s mitrou hore, pridržiavaný dvoma anjelmi. Hore nad ikonostasom je tabuľová ikona Ukrižovania s postavami Bohorodičky, Márie Magdalény, sv. evanjelistu Jána a stotníka Longina. Piaty rad tvoria ikony Kristus a sv. Peter Alexandrijský, sv. Anton a Teodosius Pečerskí, sv. Peter a Pavol, sv. Paraskeva.

Kontakt:
Vihorlatské múzeum Humenné
tel.: 057/775 22 40
web: www.skanzen.wmc.sk