Drevené chrámy

09. Matysová (Stará Ľubovňa)

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 18. stor.

Drevený gréckokatolícky chrám v Matysovej bol pravdepodobne postavený v druhej polovici 18. stor. Jeho patrónom je sv. archanjel Michal. Opravovaný bol v roku 1938. Následne po tom, ako bol v obci vybudovaný nový murovaný chrám zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, bol v roku 1973 drevený chrám prenesený do staroľubovnianskeho skanzenu.
Chrámový objekt je dvojdielny, trojpriestorový s troma vežami a krížmi. Konštrukcia je zrubová, u veže stĺpová. Vstup je cez portál v západnej časti do predsiene a z nej do lode. Hlavná veža je obložená šindľom, taktiež aj predsieň a loď. Ma hlavnej veži je osadená cibuľa, laterna a malá strieška. Je ukončená ozdobným dvojramenným krížom. Vežičky nad chrámovou loďou a svätyňou sú si podobné, pričom nad loďou je osadený dvojramenný kríž, nad svätyňou jednoramenný. Pôvodne sa v hlavnej veži nachádzali tri zvony, tie však boli premiestnené do murovaného chrámu v Matysovej ešte pred prenesením dreveného chrámu do skanzenu.
Ikonostas (NKP) pochádza približne z 18. stor. a je v značne poškodenom stave. Má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Prvý hlavný rad tvoria ikony: sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikona sv. archanjela Michala. Diakonské dvere nie sú osadené krídlami. Cárske dvere sú klasické dvojkrídlové a sú osadené šiestimi medailónmi (štyria evanjelisti a medailóny Zvestovania). Druhý je rad sviatkov, pričom uprostred je Mandylion. Tretí, apoštolský rad pozostáva zo šiestich ikon s dvojicami postáv. V strede je ikona Krista Veľkňaza s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad pozostáva zo šiestich medailónov jednotlivých prorokov. Ikonostas je ukončený tabuľovou ikonou Ukrižovania.
Z mobiliára možno uviesť oltár s ikonami Snímanie z kríža a bývalý oltár s ikonou Premenenia Pána z 18. stor.


Kontakt:
Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa
tel.: 052/4322422
e-mail: muzeum@slnet.sk