Drevené chrámy

12. Ruský Potok

Pôvodne gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala, 1740, NKP


Uprostred obce Ruský Potok bol v roku 1740 postavený pôvodne gréckokatolícky drevený chrám. Je pod patronátom sv. archanjela Michala. Od roku 2000 je prevedený na Pravoslávnu cirkev.
Zo stavebného hľadiska ide o trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový chrám s dvoma krížmi. Je postavený na kamennom základe. Konštrukcia chrámu je klasická zrubová, u veže a predsiene stĺpová. Telo chrámovej veže je obložené doskami, na jej streche je špeciálne tvarovaná cibuľa, laterna so strieškou, dve cibuľky nad sebou a trojramenný kríž. V závere strechy nad svätyňou je osadená jednoduchá vežička s cibuľkou a trojramenným krížom. Vstup do chrámu je zo západnej strany cez predsieň.
Ikonostas (NKP) v chráme má štvorradovú architektúru s ikonami rozmiestnenými na štyroch poschodiach. Predpokladá sa, že pochádza z 18. stor. Prvý hlavný rad tvoria ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista, sv. archanjela Michala alebo skôr Zboru sv. archanjela Michala. Diakonské dvere nie sú osadené krídlom. Cárske dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi (štyria evanjelisti a hore dva medailóny Zvestovania). Na osteniach sa nachádzajú ikony sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Naziánskeho. Priestor na osadenie ikonostasu je užší ako samotný ikonostas a preto sú prvé a posledné dvojice ikon zošikmené. Druhý rad sviatkov je predelený ikonou Poslednej večere. Tretí apoštolský rad je tvorený ikonami apoštolov, kde uprostred radu je ústredná ikona Krista.
Veľmi hodnotný je v tomto chráme aj žertveník s ikonou Snímania Krista pochádzajúci z 18. stor. a liturgické knihy zo 17. stor.
Drevená zvonica pri chráme nie je pôvodná, bola postavená v roku 1956. Je stĺpovej konštrukcie. Sú v nej zavesené tri zvony pochádzajúce zo zvonice vo veži.

Kontakt pre jednotlivcov:
Pravoslávna cirkev Snina
Sládkovičova 366/70, 069 01 Snina
tel.: kňaz 057/768 52 90
mob.: kňaz 0907 974 713

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/756 26 68
e-mail: info@drevenechramy.sk