Drevené chrámy

13. Šemetkovce


Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, NKP


Na návrší za obcou bol vystavaný drevený gréckokatolícky chrám v roku 1752. Zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený. K jeho obnove došlo po roku 1945.
Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Postavený je na nízkom základe z lámaného kameňa. Vstup je zo západnej časti do predsiene. Konštrukcia je zrubová, u veže stĺpová. Zaujímavosťou tohto chrámu je pomerne úzka hlavná veža. Strecha chrámu aj jeho veže sú pokryté šidľom.
Dominantou interiéru je ikonostas (NKP), ktorý je päťradovej architektúry na piatich poschodiach. Pochádza z polovice 18. stor., okrem radu sviatkov a apoštolského radu, ktoré pochádzajú z konca 17. stor. Reštaurovanie začalo v roku 2005 a pokračuje sa v ňom.
Cárske dvere sú dvojkrídlové, osadené šiestimi medailónmi štyroch evanjelistov a Zvestovania. Prvý hlavný rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa, sv. archanjela Michala. Druhý rad sviatkov obsahuje spolu jedenásť ikon v strede s Poslednou večerou. Tretí apoštolský rad obsahuje ikony apoštolov v strede s Kristom Veľkňazom. Štvrtý rad prorokov pozostáva celkom z jedenástich medailónov. Uprostred je na trojramennom kríži Ukrižovanie. Zachoval sa aj piaty rad, pod ikonou Krista Učiteľa je ikona sv. Petra a Pavla s chrámom uprostred nich. Reštaurovanie exteriéru prebehlo okolo roku 2001.
Severozápadne od chrámu je postavená masívna drevená zvonica na vyvýšenom základe z kameňa (NKP). Konštrukcia je stĺpová. Na vrchu je osadený kríž s trojramenným jednoduchým krížom. Vo zvonici sú zavesené tri zvony, z roku 1971, 1948 a z roku 1970.


Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Ladomirová 134, 090 03
tel.: kňaz 054/7525300
mobil: kňaz 0910 513 308   sprievodca  0911 514 992,  0908 251 626 

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:

nedeľa: o 8.00 hod., nasledujúci týždeň 9.30 hod., alebo 11.00hod.                                                              sviatky: podľa potreby