Drevené chrámy

05. Kežmarok

Evanjelický drevený kostol, 1717, UNESCO


Prvý artikulárny kostol si evanjelický veriaci vybudovali za hradbami mesta v rokoch 1687 a 1688. Pretože veľkosťou nepostačoval, rozhodli sa pre stavbu väčšieho chrámu. Po rákócziovskom povstaní, v apríli 1717, rozobrali jestvujúci objekt a pustili sa do stavebných prác na novom kostole. Ešte v tom istom roku kostol so zrubovou konštrukciou pristavali k staršiemu murovanému objektu hostinca, ktorý začal slúžiť ako sakristia a škola. Stavitelia sa inšpirovali tradičnou ľudovou architektúrou a použili predovšetkým sedlový tvar striech a šindľovú krytinu. Pravdepodobne z estetických dôvodov zrub z vonkajšej strany omazali vápenno-hlinitou omietkou, evokujúcou honosnú kamennú architektúru. V interiéri chrámu sa môže spoločne modliť vyše 1500 sediacich veriacich. Pôvodnú hlinenú a doskovú dlažbu nahradila novšia kamenná. V oltárnej časti chrámu sú jej súčasťou zvyšky starších náhrobných epitafov zo 17. až 19. storočia. V chráme dominuje klenba s maľbou oblohy, postavami dvanástich apoštolov a štyroch evanjelistov a motívom Svätej Trojice v oltárnej časti. Na bočných stenách sú výjavy zo Starého a z Nového zákona, postavami anjelov a hudobníkov. Táto maľba je pravdepodobne dielom levočského maliara G. Krammera a jeho syna. Jadrom umeleckej výzdoby chrámu je výnimočný ranobarokový oltár a kazateľnica zhotovené v rokoch 1718 až 1727. Stredobodom oltára je výjav Ukrižovania s postavami Mojžiša a Árona. V jeho nadstavbe je súsošie Svätej Trojice. Centrálna orientácia kazateľnice v priestore svedčí o dôležitostí, ktorú protestantská cirkev pripisovala hovorenému slovu a kázni. Zo staršieho chrámu sa zachovala len kamenná krstiteľnica z konca 17. storočia. Pôvodný organ s dvanástimi registrami bol rozšírený a zdokonalený majstrom M. Korabinský zo Spišskej Novej Vsi. Takto vznikol úplne nový nástroj, ktorého čistý a veľkolepý zvuk sa dodnes využíva počas mnohých koncertov klasickej, najmä chrámovej hudby. Drevený artikulárny evanjelický kostol v Kežmarku možno považovať za skutočný skvost dreveného sakrálneho umenia na Slovensku. Chrám je ešte vždy funkčný, v jeho priestoroch sa pravidelne organizujú bohoslužby. Po niekoľkoročnom snažení sa v roku 2008 podarilo kostol zapísať do zoznamu pamiatok pre zachovanie svetového dedičstva UNESCO.

Kontakt pre jednotlivcov:
Hanzelyová: 0902 167 975
Danielčáková: 0902 399 721
kňaz Roman Porubän: 0918 828 321

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
každú nedeľu o 9.00 hod.
sviatok cez týždeň o 18.00 hod.