Drevené chrámy

07. Kožuchovce (Košice)

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša, 1741, NKP

Drevený gréckokatolícky filiálny chrám bol postavený v roku 1741. Zasvätený bol sv. biskupovi Mikulášovi. V roku 1927 bol chrám so súhlasom vlastníka prenesený do Košíc, kde bol osadený v areáli múzea. Rok pred prenesením dreveného chrámu do Košíc bol v Kožuchovciach postavený nový murovaný chrám, zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Drevený chrám bol podstatne opravovaný v roku 1959.
Zo stavebného hľadiska je chrám trojdielny, trojvežový s troma krížmi. Má jednoduchú zrubovú konštrukciu, u veže je konštrukcia stĺpová, ktorá sa dohora značne zužuje. Veža je vsadená do predsiene a je obložená doskami a listami.. Na menšom kónuse je cibuľa s úzkym vyšším kónusom a jednoramenný ozdobný kríž s lunetkou. Telo lode a svätyne je sčasti obložené doskami a sčasti väčšími šindľami. Veža je ukončená cibuľou a ozdobným jednoramenným krížom. Obdobne je riešená strecha svätyne, ktorá má malé podvežie s cibuľou a jednoramenným ozdobným krížom. Vchod do chrámu je zo západnej časti do predsiene.
V súčasnosti je chrám bez ikonostasu a ostatných liturgických predmetov. Tie by sa mali nachádzať v zbierkach košického múzea, alebo v súkromných zbierkach, možno dokonca v zahraničí. Faktom je, že chrám bol znehodnotený a nemôže slúžiť ani výnimočným liturgiám v dni chrámového sviatku.

Kontakt:

Východoslovenské múzeum Košice
tel.: 055/6223061
e-mail: info@vsmuzeum.sk