Drevené chrámy

11. Varadka

Pôvodne gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1924, NKP

Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám v obci Varadka bol postavený v druhej polovici 18. stor. a bol zasvätený Ochrane presvätej Bohorodičky. O jeho zániku existujú dve teórie. Prvá hovorí o tom, že chrám bol zničený v prvej svetovej vojne, podľa druhej teórie sa tak stalo už v roku 1827. Nový drevený chrám rovnakého zasvätenia bol postavený v roku 1924.
Chrám je postavený vo veľmi jednoduchom štýle na kamenných základoch. Stavba je dvojdielna, trojpriestorová, trojvežová s troma krížmi. Má zrubovú konštrukciu, veža stĺpovú konštrukciu. Strechy veží sú oplechované. Vo veži sú zavesené tri zvony. Nad hlavnou vežou a loďou sú pôvodne gréckokatolícke ozdobne kované kríže, ktoré boli neskôr upravené sklonením spodného ramena. Nad svätyňou je ozdobný dvojramenný kríž. Predsieň a svätyňa sú vybavené pomerne vysokými oknami. Veža a celé telo chrámu sú prekryté doskami. Vchody do chrámu sú dva – hlavný do predsiene, druhý do chrámovej lode.
Ikonostas nie je umelecky hodnotný. Predpokladá sa, že bol stavaný vo veľkom zhone a nebol ani ukončený. Je dvojradový. Obsahuje štyri hlavné ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Cárske dvere sú netypické so štyrmi ikonami evanjelistov. Diakonské dvere nie sú osadené. V druhom rade je tu nepatriaca ikona, alebo skôr obraz Svätej Rodiny a Posledná večera. Tretí rad obsahuje ikony jednotlivých apoštolov. Ukončenie ikonostasu je netypické – dvoma doskami Desatora.
Dekrétom z roku 2000 bol chrám prevedený do vlastníctva Pravoslávnej cirkvi.

Kontakt pre jednotlivcov:
Pravoslávna cirkevná obec
Varadka 16, 086 36 Nižná Polianka
tel. 054/4799047

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk